“S A F L A R ”          

 

                                        Bir an için açılıp kâlbimde saklı gözüm !

                                         Bana şöyle konuştu zâtım adına özüm !

                                                ‘‘“ALLAH dereceleri yükseltir”’ diyen âyet !

                                                 Senin ve benim sırrım olup derindir gayet !

                                        Ben boş bir zât değilim ! Doluyum kendim ile !

                                        Yâni yarattıklarım içimdeki âile !

                                                 Yaratım bir toplama değil ! Bölmedir ! Niçin ?

                                                 Sonsuzda başka işlem olamadığı için !

                                        Her işim, içimdeki mevcûdları taksimdir !

                                        Kâlbde uyandırdığın her ad benim aksimdir !

                                                Ben bu isimler ile her şeye hükmederim !

                                                Ve bu yüzden ismime ‘“RABB-ÜL-ÂLEMİN”’ derim !

                                        Yâni başlı başına bir âlemdir her ismim !

                                        Bu yüce erenlerdir Benim cisimsiz cismim !

                                                Her biri beni gören gözbebeği noktadır !

                                                Maddeden âzâd olmuş ve varlığı yoktadır !

                                        İçlerinden evvelâ ilk yedisi uyanır !

                                        En sâf maddeyi giyip sûretime boyanır !

                                                Bu ilk ‘7 erenler’, ‘7 sınıf ordudur !’

                                                Her birinden bir kulun özü etmiştir sudur !

                                         Mîrâç yapan, özünün çıktığı RABB’e bakar !

                                         Anne ve Babasını öz evlât etmez inkâr !

                                                Ama sırf şükran için o etmelidir secde !

                                                 ‘“ALLAH”’ dememelidir ona ! Gelerek vecde !

                                         İlk yedi uyandırır ikinci yedileri !

                                        ‘“Son sınırdır !”’ Ancak Rûh geçebilir ileri !

                                                Bunlardan dördü yazar yaptığını herkesin !

                                                ‘“Yüce Dîvânda”’ şâhid olacakları kesin !

                                        Ayrıca, benim evren ilânlarımı yazar !

                                        ‘“Kitab”’dan sûreleri indirir azar azar !

                                                 Bu yedilerden çıkar tam ‘28’ eren !

                                                Bunlardır ‘“Rûh üfleyip”’ ben bilincini veren !

                                         ‘“ALLAH’ın her şey bilir ismine”’ sâhib mâdem !

,                                        Gayb’ı sırf  ALLAH bilir ! Bilmez  denir mi Âdem ?

                                                Etmeseydi bu Âdem, HAK fıtratını ihsân !

                                                Sâf melek veya hayvân gibi kalırdı insân !

                                        Her insânda benim bu doğal özüm saklıdır !

                                        Bu kıbleden saptıran onu, kendi aklıdır !

                                                 28 Erenden çıkan melekler ise,

                                                Giydirirler insâna sâde şeffaf elbise !

                                        Cinleri uyandırır bu melekler nihâyet !

                                        ‘“İfrit, İblîs ve şeytan tenleri var”’der âyet !

                                                Ateş, hava, su  veya topraktandır canları !

                                                Yoktur ne bilinçleri ! Ne de heyecânları !  

                                        ‘Dört  İfrit’in verdiği emri infâz ederler !

                                        Hücrene hükmederek ‘ektiğini’ biç derler !

                                                 Senin hücrelerinde çünkü her cinin evi !

                                                 Sınamak veya beden yapmak onun ödevi !

                                        ‘“Biz RAHMÂN huzurunda dizilenleriz saf saf !”’

                                         Sen de Uluğ  sıraya gir ! Kâlbini edip sâf !’

                                                  *

                                                     M.H.ULUĞ  KIZILKEÇİLİ

                                                     İZMİR– 14.10.1998

                                                                                                    

                                                                               ANA SAYFA

                                             Copyright © 2000-2003.www.ondokuz.gen.tr

                                                             Copyright © 2001-2003 www.ondokuzbiz.com

                 Copyright © 2001-2003 www.19muhammedali.com