“YÜCE  MECLİS”

 

                                Birbirinin içinde yatar ! RAB da ki güçler !

                                 Yâni altılar ! Beşler ! Ve başkanları üçler !

                                         Hepsi çift çift dizilir ! Derecesine göre !

                                        EHLİBEYT ilkesi bak ! HAK’ta ezelî töre !

                                ‘“ALLAH’ın doğası ”’nın bu değişmez yapısı !

                                ‘“YÜCE MECLİS”’ budur ! Var ‘Yirmi sekiz kapısı !’

                                        ‘Üçüz beyin ! İki el ! Kaburga kemikleri !’

                                        ‘Bunlara işâret’ der ‘“Kitab ilminin eri !”’ 

                                ‘“YÜCE MECLİS”’e benzer ! Demek insân vücûdu !

                                ALLAH’ın tek câmisi ! Toplar bütün mevcûdu !

                                         ‘Üçleri’ uyandırır ALLAH denilen Peder !

                                        ‘Üçler Beşlere ! Beşler, Altılara ! Uyan’ der !

                                Uyananın perdesi, uyandırandır ! Niçin ?

                                ‘“Emek”’siz  ‘“Saf atlamak ! Yasak olduğu için !”’

                                        İşte budur !‘“Şeytanın kovulması”’ na neden !

                                        Dedi : ‘“Âdem’e tapmam ! Varken beni halk eden !”’

                                ‘Altılar’dan sonuncu, ayni hatayı yaptı !

                                 Kıblesini ret edip ! Kolay bir yola saptı !

                                         Aşağısında gördü göz kamaştıran alev !

                                        ‘Herhâlde bu olmalı’ dedi HAKK’a âit ev !

                                Burçlara, semâlara, nihâyet indi Arz'a !

                                Nûrunu emdi madde ! Hayret etti bu tarza !

                                        Rehin aldı ! Rengarenk bed sesli tavuskuşu !

                                        Topraktan başlayarak tırmandı ‘“Dik yokuş”’u !

                                Yalvarıp HAKK’a dedi : ‘İndiğime pişmanım !

                                Senden başka yok benim ne dînim ! Ne îmânım !

                                         Ben seni bilmek için işledim bu günâhı !

                                         Cehennemden de beter ! Sana özlemin âhı !

                                Sen en fazla sevensin ! İsmin ‘“RAHMÂN ve RAHÎM !”’

                                Sana âşığım ! Affet ! Olayım ilk İbrâhim !’

                                        HAK dedi : ‘Terk ettiğin o eşine, sen er de !

                                         Kalksın aramızdaki ! ‘Ben’ denilen o perde !

                                 Yere inmekle ! Benden asla uzak düşmedin !

                                ‘“FITRAT”’ım hâlâ sende ! Onu sen perde edin !

                                        Yalnız dikkat et ! ‘“Gözün kaymasın başkasına !”’

                                        ‘“Çünkü şeytana dedim canı hertürlü sına !”’

                                Yolun senden geçerse kısa ! Yoksa çok uzun !

                                Su taş gibi donsa da, hep içindedir buzun !’

                                         *

                                            M.H.ULUĞ KIZILKEÇİLİ

                                            ANKARA – 13.11.1998 

*

                                 ‘“EHLİBEYT = EV HALKI = MUHAMMED, ÂLÎ, FÂTMA, HASAN HÜSEYİN”’

**

                                                                                   ANA SAYFA

     Copyright © 2000-2003 www.ondokuz.gen.tr 

    Copyright © 2001-2003 www.ondokuzbiz.com

             Copyright © 2001-2003 www.19muhammedali.com