‘“ON DOKUZ”’  I

*

                                Kevni halk eder her an, ezelî  ‘“KÜN”’ feryadı !

                                Bu nedenle Kur’an’ın  ‘Kelâm-ı kadîm’ adı !

                                            Kur’an içteki Âdem ! Nota ile dokunmuş !

                                            Her notası bir harftir ! Evliyâca okunmuş !

                                Şifreyi öğren sağken ! HAKK’a yakın bir erden !

                                Ahrete âit  bilgin değişmez ! Kalksa perden !

                                            ALLAH adı Kur’anda olur ‘“LİLLÂH ! LEHÛ ! HÛ !”’

                                            Hû da, û, sesli ektir ! ‘H’ dir ALLAH’ın rûhu !

                               ‘H’ nefesin sesidir ! Sayısı EHLİBEYT’tir  !

                                Beş vakit, bu beş ZÂT’ı anıp sâlâvat getir !

                                            ‘’ demekte insân bak ! Verir iken nefesi !

                                            ‘’ demek Ha ile vav  ! Yâni ‘“ON DOKUZ”’  sesi !

                                Nefesini alırken insân demektedir ‘Hi !’

                                Arapça okundukta  ‘Hûhi’, ‘Yeheve’ sâhi !

                                            İbranîce bu dört harf ‘YOD, HA, VAV, HA’ ediyor !

                                            YEHOVA’nın şâhidi, Âdem’e, ‘şâhit’ diyor !

                                On bir toplamı ALLAH ! On bir ise eder  HÛ !

                                ÂLÎ, hû artı sıfır ! Hû’dur ÂLΒ nin rûhu !

                                            Hi on beş ! ‘Havv⒠denen ezelî annemizdir !

                                            AHMED’in ‘ümmi’ eki, bil ki buna remizdir !

                                Ümmi anne sıfatı ! Câhil olamaz  VELΠ !

                                ‘B’ hecesi aynen ‘Eb !’ ‘Baba’ demektir ALÎ !

                                            ALLAH ‘“Göklerin nûru !”’ Müsbet ve menfi ışık !

                                            Ezelî baba ile anne’ ye tapar âşık !

                                Her övgüye MUHAMMED ile ÂLÎ müstahak !

                                ALLAH’ tan çıkan bu ilk çift kanalın adı HAK !

                                            Besmeleden ‘B’ ayır ! ÂLΒ yi etme inkâr !

                                            ‘“ALLAH’ın RAHÎM olan RAHMÂN İSMİ, B”’ çıkar !

        Kur’an başlar ‘Bismillâh’, Tevrât ‘Braşit’ diye !

                               ‘Berat’ sûresinde yok Besmele ! Anla niye !

                                            Berat’ın ilk harfi ‘B’, ‘Bismillah’ sözüne denk !

                                            ‘B’ ilk baban ! Evlâdı ol da versin sana renk !

                                İncil ‘ilk önce’ yâni ‘“En arke”’ diye başlar !

                                İlk önce nokta ! B’ye secde etmeli başlar !

                                            ALLAH’la çağdaş bakın ! İlk yaratıcı söz ‘“KÜN !”’

                                            Kevn’in kökü ‘“Kün !”’ Âlem, ‘“Ol sözü”’ dür top yekûn !  

                               İbranîce, Arapça B, BEYT kökünün ismi !

                               Hiyeroglif ‘B’ diye çizmekte bir ev resmi !

                                            Sâde ÂLÎ doğmuştur HAKK’ın evi KÂBE’de !

                                            ÂLΒye  ALLAH değil ! ‘“ERRAHMÂN”’ın ismi de !

                               ‘B’ ismine karşıdır ! ALLAH’a değil İblîs !

                               Ayırdı ‘“Bilen ile bilmeyen”’i HAK MECLİS !

                                            ALLAH perde ardında ! Onun perdesi Âdem !

                                            ALLAH’ ın yüzü odur, ‘El VECİH’ kırk beş mâdem !

                               Âdem toprak ! Babası : “HAZRET-İ  EBÛ TURAB !” 

                               İki bin yirmi eder ! Sıfırı at ! Kalır ‘“RAB !”’

                                            ‘“ZÜLCELÂLİ  VEL İKRÂM”’ bir sıfır at, ÂLΒ dir !

                                            Hiç sıfırsız ise ‘“Hû !”’ Onu özüne bildir !

        ‘“RABB-ÜL-ÂLEMİN”’ beş yüz ! ALLAH’ın beş cemâli !

        RAB isminin mazharı ise MUHAMMED ÂLÎ !                           

        MUHAMMED’i HAK, ‘“RAHÎM”’ diye övmekte, niçin ?

        ERRAHÎM ismi onda tam göründüğü için !

                               B, İSİM, ALLAH, RAHMÂN, RAHÎM ! Besmele beş söz !                               

                               EHLİBEYT gibi ! Ayni titreşim ve ayni öz !                                    

                                            MUHAMMED, ÂLÎ, FATMA, HASAN ile HÜSEYİN

                                            Hem Besmele ‘“ON DOKUZ !”’ Sen bu zâtları giyin !

                               On dört mafsal, beş tırnak, gibi bunlar bir ‘vücûd !’

                               Eli yüze sürerek âminle biter sücûd !

                                            Sonsuz sabır simgesi EYÜB, ‘On dokuz’ eder !

                                            HAKK’ın ESSABIR ismi ve ERRAHMÂN ayni der !

                              Sabır ile belâda her HAK dost terfi eder !

                              İşkence eden için,‘Ya RAB onu affet’ der !

                                             ‘“Onun yüzü ! Bir ! Rehber !”’ Yine ‘ON DOKUZ’ hepsi !

                                             Her biri gösteriyor insânda saklı nefsi

                              On dokuz yıl sonra Ay, ayni gün olur HİLÂL !

                              HİLÂL ile ayni harf ALLAH ! O, ism-i celâl ! 

                                            ‘HAZRET-İ MUHAMMED’ ve Arapça ‘On dokuz !’ Bir ! 

                                            ‘Sevgili sözü özü’ en yüce er ! Çek tekbir !

                              ‘“Üstünde On dokuz var !”’ Âyetine düşen denk,

                              Şu iki söz vermekte HAK dost’un kalbine renk :

                                             ‘İniş günü’ sayısı bu ! ‘HAZRET-İ MEHDΒnin !

                                             ‘HAZRET-İ MUHAMMED ve ÂLΒ sırrı her dînin !

i*r ! 

                               M.H. ULUĞ  KIZILKEÇİLİ

                                 ANKARA -1996  

 

                            Ebced ilmine göre isim ve kelimelerin sayısal açılımları :

                            Yüz = El Vecih = 45

                            Toprakbabası Hazret-i (ÂLÎ) = Hazret-i Ebu Türab =  2020

                            MUHAMMED = 92  

                            ÂLÎ = 110           

                            RAB = 202   (92 + 110 = 202)

                            Yücelik ve ikrâm sâhibi HAK = Zülcelâli vel ikrâm = 1100

                            Onun yüzü = Vechehu = 19

                            Bir = Vâhid = 19

                            Rehber = Hâdi = 19

                            İsm-i Celâl = en yüce isim ALLAH

                            Hazret-i MUHAMMED = 1500

                            En yüce er = Seyyid-ül beşer = 1500

                            Arapça ‘On dokuz’ demek = Tis’at Aşer = sayısal değeri 1500

                            Sevgili sözü özü = Hikmet-i lâfz-ı Habib = 1500

                            Hz.Mehdi’nin iniş günü = yevm-i nuzül-u Hazret-i Mehdi = 1616

                            HAZRET-İ MUHAMMED ve ÂLÎ = 1616         

                            Kevn = âlem

                            Ezelî = zaman dışı

                            Kün = ‘“OL”’ emri

                            Kelâm-ı kadim = başı olmayan zamandaki söz

                            EHLİBEYT = MUHAMMED ÂLÎ FÂTMA HASAN HÜSEYİN

                            Salavat getirmek = bağlılık duâsı yapmak

                            Velî = HAKK dost

                            Müsbet ve menfi = pozitif ve negatif

                            Müstehak = hak etmiş

                            Sucûd = namaz

                            Essabır = sabırlı

*

                                                                                     ANA SAYFA

                                           Copyright © 2000-2003 www.ondokuz.gen.tr

  Copyright © 2001-2003 www.ondokuzbiz.com

          Copyright © 2001-2003 www.19muhammedali.com