“TEVRÂT ve İNCİLDE  ÎS”

                                                     *

                'Kutsal taş mâbed' demek ! Sen Piyer kilisesi ! (344)

                “Kâlbin siyâh noktası” “Kara taş” ÂLÎ sesi !   (344)

                        İncil : ‘“ÎS EL MESÎH !”’ ‘“YESUS HRİSTOS”’dur der ! (2368)

                        “MUHAMMED’in varisi genç sözü o !” Bil eder !  (2368)

                ‘“O MUHAMMED ÂLΒyi yansıtan sözü demek !”'       (2368)

                Sana senden de yakın ! Bulmaya sarf et emek !

                        Yunanca ‘He GNOSİS’ ve ‘STAUROS’ denk ! Niçin ?  (1271)

                        ‘“Hîkmet, Âdem simgesi”’ ‘Haç’tır da ! Onun için ! (1271)

                HRİSTOS’dan sıfır at ! ‘“EL MESÎH”’ kadar eder !  (1480)

                Sekiz yüz seksen sekiz ‘“YESUS”’ dur ! “BESMELE” der !                           

                        ‘“Âlemlerin RABB’i”’ ve ‘“NÛR”’ denktir İbranîce ! (207)    

                        ‘“NÛR”’ ve MUHAMMED ayni ! Çok sır var bunda ince ! (287)

                ‘“Meryem oğlu RABB’imiz Îs┒ da İbranîce :   (723)  (723)

                ‘BEKTAŞ’ ile bak ayni ! Bunda sırlar var nice !  (723)

                        Tevrât’ta  ‘“RABB’in rûhu !”’ ‘“Ş”’ harfi ! Üç yüz mâdem !  (326)

                        ‘“İnince !”’ ‘“Kurtarıcı Îs┒ olur  “İlk Âdem ! ” (326(326)

                ‘“Ş”’ ATEŞ ! İBRÂHİM’i ama hiç yakamadı !

                 Mûsâ Sinada gördü  ! Asâda yılan adı  !

                        Açılmış ‘“Ş”’ diş demek : ‘“Köpeği mağaranın !”’ (360)

                        ‘“OL”’ emri veren dört tür ! Sekiz dişi hep anın !   (360)           (360)

                İbranîcede ‘MESÎH’ ve ‘Yılan’ ayni ! Niçin ? (358)

                İkisi de insânda saklı da onun için !

                        İbranîce Besmele : Kelime-i şahadet !    (806)

                        ‘Genç isimlerinin iniş günü’ için alâmet ! (806)

                ‘“Cebrail görününce”’, O Şalom ! Merhâba der !  (376)

                Zîrâ hepsi ÂLΒnin tamam künyesi eder !   (376)

                        ‘“İp”’ ile ‘“YEHOVA’nın eli”’ denk İbranîce !  (40)

                        Onu tuttuk ! ‘“RABB’iniz değil miyim ?”’ deyince ! (40)   

                İbranîce ‘B’ harfi ile ‘“RAB Îs┒ eşit !  (412)

                Bir çıkar ! ‘“İLYAS”’ çıkar ! ÂLÎ var çeşit çeşit ! (411)

                                            *

                 M.H.ULUĞ KIZILKEÇİLİ

                      İZMİR - 05.08.2000             

*      

                İsim ve kelimelerin Ebced ilmine göre sayısal açılımları :

                300 = (İbranice) ‘Ş’ harfi = Rûh ALHİM (Elohim’in Rûhu)

                26 = (İbranice) Yehova (Yeve)

                326 = (İbranice) Yeşue (Kurtarıcı İsâ : Yeşue)

                358 = (İbranice) Meşih (Mesih) = Neheş (Cennette aldatan yılanın adı)

                2368 = (Arapça)  Hû lafz-ı ŞABB-I EMRED varis-i MUHAMMED

                            ( O MUHAMMED’in varisi genç sözüdür)

                2368 = (Arapça) Hû lafz-ı mazhar-ı MUHAMMED ÂLÎ

                723 = (İbranice) Adni Yeşu ben Meryem = Meryem’in oğlu İsâ

                207 = (İbranice) AUR = Nûr = Adonai ulam = Âlemlerin RABB’i

                806 = (İbranice Besmele) B ŞEM ALMİM HE RHUM H HNUN =

                Kelime-i şehadet = yevm-i nüzûl-ü müsemma-i Şabb-ı Emred

                40 = (İbranice) H BL (İp) = Yed-i Yehova (Yehova’nın eli)

*

                                                                               ANA SAYFA                                       

                                             Copyright © 2000>> www.ondokuz.gen.tr

                                                             Copyright © 2001>> www.ondokuzbiz.com

            Copyright © 2001>> www.19muhammedali.com