"NÛR"

                                    Bil ! MUHAMMED  ÂLΒnin nûru oldu ilkin halk !

                                    Kalbinde uyandır da o nûru ! Kabrinde kalk !

                                            RAB ! RÛH ! Ve Kalem gibi , bu nûrun var çok adı !

                                            Kâh Mûsâ’nın elinde, kâh Sinâda parladı !

                                    Bu nûrdandır ‘EHL-İ BEYT !’ Her Nebi ! Ve her Velî !

                                    Bu nûrdur âlemlerin ahiri ve evveli !

                                            Bu nûr içindir secde ! Bu nûra verildi söz !

                                            ‘“ALLAH’ın boyası”’dır !‘“Fıtratı”’dır ! Yâni Öz !

                                    ALLAH’ın yok doğrudan secdeye ihtiyacı !

                                    ‘“Zâten herşey secdede !”’ Teslim olmuş ! Duâcı !

                                            Din, iman, küfür, cennet, cehennem lâzım değil !

                                            ‘“O her şeye doymuştur”’ âyetine sen eğil !

                                    RAB evreni yaratıp, oldu RABB’ÜLÂLEMİN !

                                    RAB, RAHÎM olan RAHMÂN ! ‘“ALLAH yanında emin !”’

                                            İşte bu aşamada ortaya çıkar HAK DİN !

                                            Secde zoraki değil ! Herkes hür ! Fikir edin !        

                                    Terbiye için bir söz alıp, bize girer RAB !

                                    Sözünü tutan mutlu ! Hâinin hâli harab !

                                            ALLAH ZÂT ! RAHMÂN sıfat ! Budur İblis’le dava !

                                            Olmak veya olmamak ! Harcanmayın bedava !

                                    Herbir şeyi yine sen, ALLAH’tan iste ! Ama,

                                    O an sakın kişisel RABB’ini sen dışlama !

                                            Kendi RABB’in, kâlbinde ALLAH’a bağlı kablo !

                                            ‘“ALLAH’ın boyası”’yla boyanmış eşsiz tablo !

                                    ‘“ALLAH’ın boyası”’ ve ‘“Hazret-i Îs┒ eşit ! (1558)

                                    Miraçtaki “Genç”te O ! ÂLΒyi bul ! Ol reşit !

                                            “‘Gaybı ancak o bilir !”’ Senin gaybında saklı !

                                            Evrensel bilgisayar ! ÂLİ’dir onun aklı !

                                    ‘“Nûr”’un son halkasıdır, senden seslenen vicdân !

                                    ‘“Bana secde et”’ der O !‘“İçinden çıktığı an !”’

                                            Edebilirsen secde bu nûr zâta ! Ne onur !

                                            Eşit Abdullah oğlu MUHAMMED ile bak ‘“NÛR !”’ (287)

                                    Dışında sev MUHAMMED ÂLΒyi ! İçte ara !

                                    Yoksa,‘“Öbür dünyâda olur yüzün kapkara !”’

                                            Resûl dedi : “İsâ’nın benzetildiği, ÂLΔ

                                            “Fazla açamam ! ALLAH diye tapar ahâli !”

                                     ‘Mesajları’ veren de bana, bu ‘“Tanrısal renk !”’

                                     Bir sayı farkla, benim tüm isimlerime denk ! (1557)

                                            Kimde ‘“O boya”’ yoksa halkın gözünü boyar !

                                            Ölünce de ‘“Zebân onun gözünü oyar !

                      *

                                                 M.H.ULUĞ KIZILKEÇİLİ

                                                 ANKARA – 22.01.2000

 

                                                                                ANA SAYFA

                                              Copyright © 2000 www.ondokuz.gen.tr

Copyright © 2001 www.ondokuzbiz.com

        Copyright © 2001 www.19muhammedali.com