"SALÂT ve SELÂM"        

                                      **

            Peygamber için demek ‘sâdece bir postacı !’

            Ne büyük iftirâdır ! Hem de ! Ne kadar acı !

                        Cebrâil’dir postacı olan ! MUHAMMED değil !

                        Vahyi kâlbe indiren RÛH’un sırrına eğil !

            Çünkü ‘“RÛH”’dur ! Kur’an’da CİBRİL’in öbür adı !

            RESÛL der : “Benden önce bir rûh yaratılmadı !”

                        Yâni RESÛLULLAH’ın kâlbine inen ‘“O RÛH !”’

                        Özünün yansıması ! Bundan gâfil ham güruh !

            LÂ İLÂHE İLLÂLLAH ile İslâm olunmaz !

            MUHAMMED RESÛLULLAH demek de şart ! Bilen az !

                        ‘“Onun eli üstünde çünkü ALLAH’ın eli !”’

                        O eli tutup ‘evet’ dedik RABB’e ! Ezelî !

            ‘“ALLAH, o ok attığın el, benim elimdir”’der !

            Tohum gibi ! Sırrını kendinde saklar peder !

                       Sâde ALLAH’ı yâni kabûl etmekte yok kâr !

                       ‘“İblîs”’ olur ! ÂDEM’i her kim ederse inkâr !

           ‘“İblîs ALLAH’a evet dedi ! Hayır RAHMÂN’a !”’

            Yâni RAHMÂN, Âdem’e büründü ! Budur mânâ !

                        ‘“RAHMÂN arşa oturdu”’ demekte ALLAH mâdem !

                        ‘“RAHMÂN’ın oturduğu Arş !”’ Olmalıdır Âdem !

            Bu yüzden ‘“Arşı taşır sekiz melek”’ veya ‘“Su !”’

            ‘“Cennet de su üstünde !”’ ‘“Taşınan HAK !”’ Doğrusu !

                        Arş ile cennet, Âdem ! Taşımak, ‘“Secde”’ demek !

                        Bu Kâbe’yi dönmezsen ! Dünyâda boş her emek !

            ‘“Sekiz melek”’ demek ki ! ‘“Sekiz cennet kapısı !”’

            ‘“Âdem’e tapanındır !”’ Ancak cennet tapusu !

                        ‘“Sekiz melek : ‘“Dört çifttir !”’ ‘“Cennet ırmakları dört !”’

                        Sayıca EHL-İ BEYT’e denk ! ‘“Dört ırmak !”’ Sırrı ört !

               ‘“Rüzgâr başında taşır ! Süleyman’ın tahtını !”’

           ‘“Su NÛH’un gemisini sırtlar !”’ Bulur bahtını !

                        ‘“Kucaklar İBRÂHİM’i ‘“SELÂM”’ vererek ateş !”’

                        ‘“ÎS elinde çamur, uçan kuşa olur eş !”’

            Ateş ! Hava ! Su ! Toprak ! ÂDEM’e edip secde,

            Olur ‘“Dört Arş meleği !”’ Dört cinken ! Gelip vecde !

                        Şeytan’ı İslâm yapmış ! Züleyha denilen can !

                        Yatar ‘“YUSUF RÛH”’ ile ! Duymadan pis heyecân !

            Bu birleşmeden doğan zâtın ‘“SELÂM”’dır ismi !

           ‘“Yerden göklere kadar cennet’tir !”’ Onun cismi !

                         ‘Bu doğum târihidir !’ Başlangıç olan mîlât !

                         Öteki târihleri, târih sepetine at !

            “O kara taş” ağarıp ! Başlar ‘“Kadîr gecesi !”’

            ÂLÎ ile çözülür ! Kaderin bilmecesi !

                         HAK perdesini açıp ! En büyük merâk diner !

                         Başta EHLİBEYT ! Sonra her eren ! Kalbe iner !

            İşte bu cennet ZÂT’a, Kur’an’da ‘“SALÂT”’ denir !

            Bu yüzden ona secde ‘“Cennet”’ ile ödenir !

                          HAKK’a erenin hakkı verilir ! Hakkı ile !

‘“Saflar sıklaşıp !”’ Büyür ‘“Biz”’denilen âile !                              

‘“Selâm”’dır melek ile İblîs arası sınır !

            ‘“Cehennem”’, sırf taşlaşmış kalbler ile ısınır !

                         Halîfe’nin, ‘“ZÜLKARNEYN !”’ Veya ‘ZÜLFİKÂR’ ismi !

                         Çift yüzlü kılıç ! Rûh’u Gayb’da ! Âlemde cismi !

            Cisminden çıktığında Rûh’u ! Sonsuzdur eni !

            HIZIR İLYAS’ tır o an ! Veyâhut  ‘GAYB ERENİ !’

                        Her yerde hazır nâzır ! ‘“Âlemlere rahmettir !”’

                              Ona ‘salâvat’ getir de ! Kendini affettir !

            Özü gömdüğün için tövbe et ! Özür dile !

            O huzura çıkılmaz ! Sırtta tabutun ile !

                         Kendini o hâliyle sana göstermez ! Niçin ?

                         Sevgisi öfkesine üstün geldiği için !

            Seninle arasına bu yüzden çeker perde  !

            Cisminin arkasında, RÛH’u bekler siperde !

                         O, ‘“ALLAH’ın askeri !”’ Ve sen ‘“İnsân şeytanı !”’

                         ‘“Cin şeytanı”’ olmadan ! Artık RABB’ini tanı !

             ‘“Cihâd yap”’ sen de Uluğ ! OL kendine ‘“Halîfe !”’

             Senin üstüne değil başka bir dîn vazîfe !

                          Bak ‘“ALLAH ve her melek RESÛL’e selâm eder !”’

                          Bize de ‘“Ona salât ile selâm edin”’ der !

             ‘“Salât ve selâm”’ ile RESÛL’e ! Biter namaz !

             Yoksa ! Hiç bir ibâdet, bil kabûl olunamaz !

                          MUHAMMED ‘“Ölmez yüzün !”’Odur ‘“HANÎF”’ ve ‘“İSLÂM !”’

                          Öbür adları ‘“SALÂT”’ ile ‘“SELÂM !”’  Vesselâm !

**            

                M.H.ULUĞ KIZILKEÇİLİ

                ANKARA – 03.05.1998                         

 

 

                                                                                  ANA SAYFA

  Copyright © 2000 www.ondokuz.gen.tr

     Copyright © 2001 www.ondokuzbiz.com

             Copyright © 2001 www.19muhammedali.com