“K A D Î R   G E C E S İ”

                                             *

                                            ‘“Yalnız karanlık vardı”’ diyor Tevrât, evvelâ !

                                            ‘“Sonra ‘OL’ emri ile Nûr çıkıp”’ verdi cilâ !

                                                    Karanlık  ‘“Ol emriyle”’ çıkmadı ! Hep mevcûddu !

                                                    Nûr gibi hareketli değil, sâbit vücûddu !

                                            ‘HAK, karanlık ışıkta saklı olan hazine !’

                                             Bilinmek için ister başka vücûda ine !

                                                    Ama olamadığından kendinden başka vücûd !

                                                    Perde olur kendini açıkladığı mevcûd !

                                             Atmosfer aydınlıktır ! Zîrâ orda madde var !

                                             ZÂT ile arasında var ışık denen duvar !

                                                    Stratosferde madde hiç yoktur ! Her yer siyah !

                                                    Bu karanlık siyah nûr ! İçinde saklı ilâh !

                                            ZÂT nûrudur bu ! Kâlble bakmayanı kör eder !

                                            HAK kadîr günü değil de,‘“Kadîr gecesi”’ der !

                                                    Celâl radyasyonudur ! Azamette birinci !

                                                    Kur’an da ki övgüsü ‘“Yıldıza benzer inci !”’

                                            Bu nûrdur Kâbe de ki ‘Kara taş’ bilmecesi !

                                            ‘“Bin aya değişilmez”’ Hûrinin bir gecesi !

                                                    Çünkü ‘“Hûrinin gözü hem simsiyah ! Hem iri !”’

                                                    ‘“Gözünü ayıramaz baktığı zaman biri !”’

                                            Buna ‘“Gözü kaymadan MUHAMMED bakabildi !”’

                                            AHMED  M artı Ehad imiş, orada bildi !

                                                    Hazret-i RESÛL “Namaz gözümün nûrudur”,der !

                                                    ‘MUHAMMED İBN ABDULLAH’ ve ‘“ENNÛR”’ aynı eder !

                                             Bir de esîr ışık var ! Onu madde neşreder !

                                            Kur’an buna :‘“Kuyuya hapsedilmiş YUSUF”’ der !

                                                    Kapkaranlık taş fırın ısınsa akkor çıkar !

                                                    Bir ışık yuttuğunu bu kâfir etmez inkâr !

                                             Bu fırındır sendeki ‘“Emredici nefis”’ bil !

                                             Mâsûm olan Hâbil’i şehit etmiştir Kabîl !

                                                    Cehennemin dibine düşmüş olan bu garip !

                                                     Kurtulur ancak tutar ise sâhibinden ip !

                                            Zîrâ kâlbde bulunur soyunduğu bütünü !

                                            Biter ‘“İncir yapraklı çıplağın”’ kötü ünü !

                                                    Parçasıyla birleşip ‘“Olurlar Nûr üstü nûr !”’

                                                    Âdem ve Havvâ tekrâr ilk Cennetine konur !

                                            O zaman anlarlar ki cennet , ‘Örtülü’ demek !

                                            Ve bu örtüyü açmak imiş en kutsal emek !

                                                    Eşinden ayrı düşmek rahmet dolu ârıza !

                                                    Tam pişmemiş hamura fırıncı vermez rızâ !

                                            Kadîr gecesi kâlbin ALLAH özlemi diner !

                                            İsimler ‘“Birer melek”’, HAK ‘“RÛH”’ olarak iner !

                                                    AHMED ‘Öven’, MUHAMMED ise ‘Övülen’ demek !

                                                    Bu ‘“MAHMUD makamına”’ çıkmaya sarf et emek !

 

                                         M.H.ULUĞ KIZILKEÇİLİ

                                                            ANKARA – 1998

 

                                                                                           ANA SAYFA

             Copyright ©  2000 www.ondokuz.gen.tr

                   Copyright ©  2001 www.ondokuzbiz.com

                           Copyright ©  2001 www.19muhammedali.com