HAZRET-İ YAKUB’UN MERDİVENİ !

                                  *

                                           ‘“Bir adam Yakub ile boğuştu bütün gece !”’

                                           ‘“Adam bir  tekme vurdu !”’ ‘“Sert idi son derece !”’

                                                     ‘“Tekme edep yerine geldi !”’ ‘“Kalçası çıktı !”’

                                                     Yabancının, canına kastettiği açıktı !

                                           ‘“Sabahleyin Yakub’dan adam dileyip aman :

                                           ‘Bırak gideyim !’ Dedi ‘“Sen benden çıktın yaman !’”

                                                     ‘“Bırakmam dedi Yakub !’”‘“ İsmini söylemeden !”’

                                                     ‘“Ayrıca beni topal yaptın !’”‘“Açıkla neden ?’”

                                            Adam dedi : ‘“Önce sen öğren kendi ismini !”’  

                                            ‘“Ben seni kutsayım”’ da ! Çıkar şeffaf cismini !

                                                     ‘“Vaftiz edip adını çevirdi İsrail’e !”’

                                                    ‘Baş edebilen’ demek bu ad ! Elohim ile !

                                            İsrail, harp tanrısı ! ‘“Mikail’”in bir ismi !

                                            Elohim ordusu var ! Yehova, şeffaf cismi ! 

                                        Tekrâr doğana verir ! Baba eren, yeni ad !

                                        Ölmeden önce ölmek ! Yâni ‘“Vaftiz”’ den murad !

                                            Şimdiki vaftiz ise ! Çok sulu bir komedi !

                                            Böyle bir şey ne ALLAH ! Ne İsâ ! Söylemedi !

                                                     Elohim ayrılmadan, söyledi son sözünü :

                                                    ‘Dün gece, sen dışında gördün saklı özünü !

                                            Sen kendinle savaştın ! Sabaha kadar, gece !

                                            Melek, uzaylı insân ! Bu en büyük bilmece !

                                                     Hem kutlar ! Hem kutsarım seni ! Dayanabildin !

                                                     Aslının, HAK’tan başka olmadığını bildin !

                                            ‘“İnciktekini sakın incitme !”’ Gitme aksak !

                                            Edepsizce kullanmak edep yerini, yasak !’

                                        Yakub o yere dedi ‘“ALLAH’ın yüzü !”’ Niye ?

                                        ‘“Yüz yüze konuşup da HAK’la ! Sağ kaldı diye !”’

                                            ‘“Doğrudan gösteremez, zirâ ALLAH kendini !”’

                                            Onun yüzünü kalbde görmektir ! ‘“FITRAT DÎNİ !”’

                                        Nitekim Yakub HAK’la ! ‘Yeniden kesince söz !’

                                        ‘“Ben atan İbrâhim’in RABB’iyim  !”’ dedi bu öz !

                                            ‘“Ve bir merdiven gördü, yerden göklere kadar !”’

                                            Onunla Arş’a çıkar ! Kim ki kendini adar !

                                        ‘“Merdiven bölgesine ‘bir taş’ dikip yağladı !”’

                                        Yağı, ‘“Tam ortadaki bir ağa甒 tan sağladı !

                                            ‘“Ne doğu ! Ne batıda biter !”’ ‘“Bu kutsal ağaç !”’

                                            Ne doğar ! Ne batar o ! Yani RÛH ! Gözünü aç !

                                        ‘“Dereceler yükselten”’ ‘merdiven’ demek ‘“Mîrâç !”’

                                        ‘Otuz üç’ basamaklı omurgadır bu araç !

                                            ‘“ALLAH’ın ipi”’ vardır içinde ! Omurilik !

                                            ‘“En doğru yol”’ ancak o ! Zirâ kalkar ikilik !

                                                     Merdiven, hem çıkmaya ! Hem de inmeye ! Yarar !

                                                     Omurilikten inen ! Reenkarnasyon arar !

                                            ‘“Yakub gördü bak ! İnen bir çok Elohîmi de !”’

                                            Onlara, hizmet için doğan HAKERENLER de !

                                        ‘“Yakub o merdivene, dedi Elohim evi !”’

                                        ‘Yedi çemberi dönüp tavaf et !’  ‘“Ev ödevi !”’

                                            ‘Omurilik’le ayni , ‘“Sabit özler”’ âlemi ! (537) **

                                            İbranice hesapla ! Ne demek düşün ! Emi !

                                        ‘“Yakub’da var on iki evlât ! Ve dört tane eş !”’

                                        Tam dört şekle girer Ay ! Burç on iki ! Bir, güneş !

                                            NÛR dört isimli : Havvâ, FÂTMA, Meryem, Asiye !

                                            Sen bunları gör, Ay’ın dört farklı şekli diye !

       *

                                                            M.H.ULUĞ KIZILKEÇİLİ

                                                            ANKARA-23.02.2001

 *

                                            * EBCED İLMİNE GÖRE :

                                                             537 = İBRANİCE = ATZİLUT (Sabit özler âlemi) = (Arapça) HUTHA ŞEDREH (OMURİLİK)

*

                                                                                            ANA SAYFA

              Copyright © 2000-2003 www.ondokuz.gen.tr 

                Copyright © 2001-2003 www.ondokuzbiz.com

                        Copyright © 2001-2003 www.19muhammedali.com