HAZRET-İ İLYAS’IN MESAJI  !

 *

                                    Tevrât’ın ilk sûresi bak ! ‘“Genler ilmi”’ demek !

                                    Yaratım şifresi o ! Çözümü en güç emek !

                                            İlk âyette ilk sözcük başlar ‘B-R-A’ diye !

                                            Ve ikinci sözcük de öyle ! Acaba niye ?

                                    B-R-A hem bir fiil ! Hem de bir fiil isim :

                                    ‘“Dışa çıktı !”’ ‘“Çıkaran !”’ Demek ! İç, oldu cisim !

                                            ‘B-R-A’ Kur’anda da ALLAH’ın ‘“BÂRİ”’ adı !

                                            ALLAH değil ! RAB demek ! Artık bırak inadı !

                                    ALLAH’taki herşeyi ! Dışarı çıkarır RAB !

                                    Herşey ALLAH’ın içi ! Ne var olur ! Ne harab !

                                            Zirâ ALLAH ! İçinin içindeki ortak öz !

                                            Onun da ilk özü var ! ZÂT ! Orda biter her söz !

                                    ZÂT boyutsuz bir nokta ! Her boyutu içerir !

                                    Her boyuttan kurtulan ! Onun içinde erir !

                                            ALLAH’ın düşündüğü ALLAH’ın adıdır ZÂT !

                                            İnsânın düşündüğü ALLAH ise ! RAB bizzat !

                                    ‘“Dışa çıkarılanlar bunlardır !”’ Diyor âyet !

                                    ‘Yıldız’ diye anlarsan bunları ! Yanlış gâyet !

                                            Yıldızlar hep açıkta ! İçerden çıkmış değil !

                                            ‘“Bunlar”’ ve ‘“Çıkarılan”’ sözcüklerine eğil !

                                    ‘“Bunlar”’, Tevrâtta ‘“Aleh”’ ! Kur’anda kökü İLÂH !

                                    ‘“Erenler”’ olmalı ‘“Bu çıkarılanlar !”’ Billâh !

                                            ‘Mi’, kim demek ! Tersi, ‘im !’ Aleh ile : ELOHİM !

                                            ‘“Çıkarılırken”’ ile denk ‘“Çıkaran”’ İbrahim !

                                    ‘“İbrahim tarafından”’  gibi de o okunur !

                                    ‘İbrahim’ sözcüğünün aslı ! Harf harf dokunur :

                                            ‘ABRAM’ sözcüğünün bak ! İlk üç harfi ‘A-B-R !’

                                            ‘Penis’ demek ! Sünnetin sırrına akıl ere !

                                    ‘Erkeğin özetini !’ İçten dışa nakleder !

                                    Erkek ‘“Bismillâh !”’ Yâni ‘“ALLAH’ın adına”’ der !

                                            ‘A-B-R’ ile ayni ! ‘B-R-A’ harfleri de !

                                            Fıtrat, iç ! Çıkarana onu ! Sen İBRAHİM de !

                                    ‘Hazine’ İbrahim’e kadar kilitli kaldı !

                                    Şifresini İBRAHİM onun ! ALLAH’tan aldı !

                                            Pozitif ve negatif ! Çift ezelî kutub HAK !

                                            Bu çift kutub ! ‘“Metatrun”’ ve ‘“SEKİNE”’ muhakkak !

                                    Kim bütün bu sırları ŞİMON’a açıkladı ?

                                    Açıklayanın şeffaf Hazret-i İLYAS adı !

                                            Bir ‘mağara’da İlyas ! Şimon’a ilk göründü !

                                            ‘“İstiva edip ona !”’ Şimon’u tam büründü !

                                    Şimon’u ! Büründü bak ! Şimon’a ! Değil ama !

                                    Şimon, iç ! İLYAS ise, dış oldu ! Yok hiç yama !

                                            ‘“Îsâ’nın vaftizinde !”’ Farklı idi hadise !

                                            ‘“Rûh”’ çıktı ! YAHYA girdi ! ‘“MESİH”’ dedi kilise !

                                    İlyas’ın mesajının ‘ZOHAR !’ Yâni ‘NÛR’ , ismi !

                                    ZOHAR, ZEHRA ! FÂTIMA ! NÛR , MUHAMMED’in cismi !

                                            ‘“İbrahim dinine dön ! Dendi RESÛL’e bile !”’

                                            ‘Anlayan !’ İBRAHİM’i, ÂLÎ olarak bile !

                                    FÂTMA, FÂTIR ! Kenetli iç ve dışı ayıran !

                                    ‘“Fıtrat”’ını bulanı ! Sekine’yle kayıran !

                                            FÂTMA, BETÛL ! Ampûlde o hem erkek ! Hem dişi !

                                            İki kutbu ayırıp birleştirmektir işi !

                                    Ampûlde ses geçmez ! Renk geçebilir ! Niçin ?

                                    ‘“OL”’ emri, ses değil de ! Yedi renk  ! Onun için !

                                            Tevrât’ın iç yüzünü ! İLYAS, ŞİMON’a verdi !

                                            Ümmetinden çok azın ! Bu sırra aklı erdi !

                                    YAHYA olarak gelip Îsâ’ya yaptı aşı !

                                    İncil’i açamadan ! Onun kesildi başı !

                                            ÂLÎ olarak geldi ! Kur’an açtırılmadı !

                                            Âyetlerle kanıtlı ! O üç hâinin adı ! (x)

                                    FAZLULLAH açacaktı ! Topal öldürttü onu !

                                    BEKTAŞ , Balkan’ı seçti ! Cihad bozdu misyonu !

                                            Bu kez Dünyâda fakir üstlendi bu zor işi !

                                            Yazan fizik ise de ! Yazdıran ‘Şeffaf kişi !’

 *

                                    M.H.ULUĞ KIZILKEÇİLİ

                                                ANKARA – 28.10.2001

                                                                                                            ANA SAYFA

                                              Copyright © 2000 www.ondokuz.gen.tr

                                                             Copyright © 2001 www.ondokuzbiz.com

                                                             Copyright © 2001 www.19muhammedali.com