‘“HANOK ”’

                                                                   *

                                    ‘“İdris’i çıkardık der ALLAH, en yüce yere !”’

                                    “Ölmeden önce ölmek” sırrı bu ! Aklın ere !

                                                ‘“Îsâ ölmedi ! ALLAH onu yanına aldı !”’

                                                Bu âyeti çözmekte ! Çok bilgin âciz kaldı !

                                    ‘“Bir benzetme vardır”’der burda hâlbuki âyet !

                                    Îsâ’nın mîrâcını anlatır ! Açık gâyet !

                                                Benzer bir iddia var bak ! ‘“Üzeyir”’ için de !

                                                Bu tür anlatımların hepsine ayni şey de !

                                    Meselâ bir nebi var Tevrât’ta ! Hanok ismi !

                                    ‘“ALLAH ile yürüyüp kayboldu onun cismi !”’

                                                Bu, besbelli ! Hanok’un sağken yaptığı mîrâç !

                                                ‘“ALLAH onu yanına aldı”’ diyor ! Gözü aç !

                                    Fizik sağken, üst şeffaf beden çıkıp giderdi !

                                    ‘Gizli’ âyinde buna ! Halk ‘Ötenazi’ derdi !

                                                ‘Ötenazi’ Yunanca ! Türkçe : ‘Gönüllü ölüm !’

                                                Transta ! Çıkılırdı fizikten bölüm bölüm !

                                    ‘Sır’ dolu bir kitab var ! ‘Hanok Kitabı’ adı !

                                    Kilise ‘Kripto’ o ! Diyerek tanımadı !

                                                ‘Kripto’, ‘Gizli’ demek hâlbuki ! Sahte değil !

                                                Kiliseden gizlidir yâni ! Çözmeye eğil !

                                    Etyopya’da bulundu ! Çok eskiye dayanır !

                                    Nasıl erdi ? Anlatır Hanok ! Çözen uyanır !

                                                Tevrât’ta Hanok için var yalnız iki âyet :

                                                Şeffaf ve fizik beden farkı açıktır gâyet !

                                    İki Hanok var : biri ermiş oğlu, Yared’in !

                                    Bir de katil Kâbil’in oğlu ! Siz dikkat edin !

                                                İyisi şeffaf beden ! Kötüsü fizik beden !

                                                İyinin ömrü uzun ! Kötü, kısa ! Bu neden ?

                                    ‘“Hanok altmış beş, artı üç yüz yıl yaşar !”’ Niçin ?

                                    ‘“Üç yüz yıl ALLAH ile yürüdü !”’ Onun için !

                                                İlk altmış beş yılı o, sırf fizikte yaşadı !

                                                Üç yüz yılı şeffafta ! Uzay takvimi adı !

                                    ‘“Yared’in oğlu Hanok !”’ Bakın yedinci kuşak !

                                    Yedi katman geçince ! ‘HAK dostu’ olur uşak !

                                                Hanok göğe çıkınca ! ‘Metatrun’ olur ismi !

                                                Kozmik boyut kazanır ! Ateş kesilir cismi :

                                    Şeffafı bile ! Yoğun gelen kirden arınır !

                                    Çıktıkça ! Daha şeffaf bedenlere sarınır !

                                                Gözde bir tek toz kalsa ! Nasıl ki insân eler !

                                                Nokta kalana kadar ! Yükselir dereceler !

                                    Işık âlemde iken, boyut kavramı kalmaz !

                                    Zaman ve mekân kalkar ! Noktayı evren almaz !

                                                Metatrun ! ‘Arş ötesi zât’ demektir ! RAB, adı !

                                                Arş, ikiz ışın ! Bilge, RAHMÂN ! RAHÎM ! Anladı !

                                    Arş altında var yedi gök ! Yâni yedi katman !

                                    Yöneteni, ‘“Âdem’e rûh üfleyen”’ diye an !

                                                Rûh, RAHÎMRAHMÂN ve RAB ! Miraçta üç basamak !

                                                Titreşimine göre şeffaf’ın ! Mümkün çıkmak !

                                    ERRAHMÂN Arş ! ERRAHÎM ise O’nun ‘“Kürsü”’sü !

                                    RAHÎM olmasa ! RAHMÂN olurdu Arş’ın süsü !

                                                RAB da ikizdir ! Dişi gücü ses ! O, Sekîne !

                                                Sekîne’nin kökünü arayan, ZÂT’a ine !

                                    ‘“O ses”’ olmadan bil ki Metatrun çalışamaz !

                                    ‘“O sesi”’ çıkarmadan ‘“Doğru değildir namaz !”’

                                                ‘“O ses”’ ile beslenir, fizik dışında şeffaf !

                                                Öteki adı ‘“Zikir !”’ Zikirsize yoktur af :

                                    Sâften ! Fizik bedende hemen bulur kendini ! *

                                    Bu anlamda ‘“Zikirdir ! Kur’an ve İslâm dini !”’

                                                Metatrun verir bebek ile meleğe besin !

                                                Anlayan ! Buna, ‘sâften için Sekine’ desin !

                                    Fizik Hanok şeffafken, bakın ! Metatrun, ismi !

                                    İlyas’ınkiSandalfon ! Vaftiz bu ! Siler cismi !

                                                MUHAMMED, ‘“MAHMUD”’ olur ! Ve ÂLÎ , EBUTTÜRAB !

                                                Îsâ, ‘“El Mesîh !”’ İnsân, ‘“Âdem !”’ Her biri RAB !

                                    Hanok’ta ! İnsâna bir müjde vardır apaçık !

                                    Ona der, Hanok sensin ! Metatrun’u bul da çık !

                                                İşte bu yüzden ! ‘Müjde’ diye çevrilir İncil !

                                                ‘“Oğul indi”’ deyip de ! Sen yorum yapma, bencil !

                                    Metatrun’un ‘“Yetmiş iki”’ isimli ! Sonu hep ‘“El !”’

                                    Yâni ‘HAK !’ ‘“Yirmi sekiz”’ harfi açmaya bedel !

                                                Ama en önemlisi ! ALLAH’ın ‘“YÜCE”’ adı !

                                                Kimisi ‘ÂLÎ !’ Kimi, ‘ALLAH’ diye anladı !

                                    Yanlış anlaşılmasın ! Arada var kul farkı !

                                    Hiçbir çark ! Saatçisiz çeviremez bir çarkı !

                                                ‘“Mûsâ’ya, ilk, ‘Ben ALLAH !’ Sonra ise, ‘Ben RAB’ der !”’

                                                Biri, perdenin ardı ! Öbürü, önü eder !

                                    Doğrudan görünemez ! ALLAH hiçbir insâna !

                                    Onu ‘Hazret !’ ‘Yüz !’ Ve ‘Genç !’ Gibi gör ! Yeter sana !

                                                ‘Yüz’, zaten kendisinin ! ‘“Rûh”’u hep ‘Genç!’ Yaşlanmaz !

                                                ‘Hazret !’ Her yerde hazır ! ‘İlk Nokta’sız başlanmaz !

                                    Süleyman der : ‘“İlk önce yaratılan şey hayır !”’

                                    ‘“Hikmet O !”’ ‘“Bilmeyen”’i ! ‘“Özü bilen”’den ! Ayır !

                                                HAK der : ‘“Ben yaratırken, kâfir değildi şâhid !”’

                                                Demek, ‘“Şahid olanlar !”’ ‘“Ona verenler ahid !”’ *

                                    Kelime-i şahadet ! ‘“Yaratım”’la ilgili !

                                    ‘“Ahid verenler !”’ İse, ‘“Hikmet !”’ İle bilgili !

                                                RAHÎM olan RAHMÂN O ! Sekîneyi büründü !

                                                FÂTMA’yla bütünleşip ‘ÂLΒ diye göründü !

                                                  *

                                    M.H.ULUĞ KIZILKEÇİLİ

                                                ÇEŞME / İZMİR -26.08.2001

*                                                                                  

                                    *Sâften = şeffaf beden

                                    *Ahid = HAKK'a söz verme          

*

                                                                                  ANA SAYFA

                                                Copyright © 2000>> www.ondokuz.gen.tr 

                                                                Copyright © 2001>> www.ondokuzbiz.com

                                                               Copyright © 2001>> www.19muhammedali.com